Reference:

Advokati naše advokatske kancelarije podstupaju u desetinama predmeta pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu koji su u toku, kao i pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima, kao i pred Vrhovnim kasacionim sudom u postupcima za najteža krivična dela klasičnog kriminala i tzv. "privrednog kriminala".
Pružanje pravne pomoći u vezi sa zasnivanjem založnog prava.
Savetovanje i zastupanje u sudskim postupcima privrednih društava Complus d.o.o. Beograd.
Učestovanje u izradi due dilligence izveštaja u vezi sa privatizacijom i preuzimanjem sledećih kompanija: Complus Beograd,  etc Savetovanje privrednog društva Complus d.o.o. Beograd, ćerke kompanije Complus, vezi pribavljanja zemljišta i izgradnje benzinskih stanica
393

Odbrana i zaštita u krivičnim postupcima

Advokati naše advokatske kancelarije podstupaju u desetinama predmeta pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu koji su u toku, kao i pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima, kao i pred Vrhovnim kasacionim sudom u postupcima za najteža krivična dela klasičnog kriminala i tzv. "privrednog kriminala".

060

Članstvo u strukovnim udruženjima:

U svojstvu punomoćnika advokati naše kancelarije angažovani su postupcima javnih nabavki po zahtevima za zaštitu prava ponuđača pred Republičkom komisijom za zaštitu prava, u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije, pružaju pravne savete vezane za statusna pitanja iz oblasti privrednog prava, kao i usluge zastupanja pred državnim organima i Upravnim sudom u poreskim postupcima, kao i u radnim sporovima pred sudovima opšte nadležnosti.

Powered by WebExpress