392

Advokatske usluge

Osnovno polje rada Advokatska kancelarije je pružanje sveobuhvatne pravne podrške kompanijama u njihovom svakodnenom poslovanju. U mogućnosti smo da pomognemo malim, srednjim i velikim privrednim društvima postupajući kao kompanijska pravna služba, ali takođe veliko iskustvo čini nas sposobnim da savladamo kompleksne korporativne transakcije.

Korporativno pravo / Spajanja & preuzimanja
Strane investicije & komercijalni ugovori
Rešavanje sporova / Parnica
Nepokretnosti
Stečajno pravo
Radno pravo
Upravno & krivično pravo
Intelektualna svojina

Powered by WebExpress